Asbest Envanter Raporu

Asbest Envanter Raporu

Yıkım öncesi binalarda asbest riskinin tespiti ile ilgili Asbest söküm uzmanımız tarafında numune alımları gerçekleştirilerek, laboratuvar sonuçlarına göre asbest envanter çalışması yapılmaktadır.