Asbest Envanter Raporu

Asbest Raporu

Asbest Raporu, halkın sağlığını ve çevreyi korumak için kentsel dönüşüm kapsamında ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili inşaat yıkımı öncesinde Asbest İçerikli Malzemelerin bulunup bulunmadığı ve hangi Asbest türleri olduğu belirlenerek hazırlanan bir rapordur. Asbestli malzemeye rastlanılması durumunda ise ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek rapor oluşturulması ve tehlikeli atık tesislerine bertarafı zorunludur.

Asbest Raporu Nedir?

Bina veya tesislerde asbest içerikli malzemenin bulunup bulunmadığına dair önce numune alma işlemleri yapılır. Asbestin varlığının belirlenmesi için laboratuvar ortamında analizler tamamlanarak asbestli malzeme olup olmadığı tespit edilerek rapor hazırlanır. Analiz sonuçlarımıza göre asbest içerikli malzeme bulunması durumunda asbestin yönetmeliklerde belirtildiği şekilde asbest söküm uzmanlarımız ve asbest ile çalışma konusunda eğitimli personelimiz tarafından kendi bünyemizde Asbest Raporu hizmetini sunmaktayız.